De wereld kent van oudsher vele goden,
de mensen hadden vroeger niets geleerd,
ze waren bang, een god werd dus vereerd,
want hij of zij kon helpen in je noden.

De orders van de solo-god der joden
zijn door rabbijnen altijd streng beheerd,
maar Jezus vond het tand om tand verkeerd
en heeft de vijand lief zijn wang geboden.

Mohammed ging als slager aan de gang,
zijn kalifaat werd afgeperst door dwang,
hij liet zijn moslims alle kufars doden.

Het kostte bloed, het duurde eeuwen lang,
maar ook bij ons is domheid weer in zwang
en allah heeft islamkritiek verboden.