Hoeden en randen-truc.
Kijk eens naar Panama.
Dat weet precies hoe
   de schepen het doen.

Dus als gevolg van de
globaliseringsdrang
heeft het nu ook een
   kanaal voor de poen.Op "voorpagina" van Het vrije vers geweest, 17 april 2016.
Daar komt ook de (perfecte) foto vandaan.

Fotograaf onbekend.