De vrouw van een jager in Weert
zei scheldend: 'Hoe jij penetreert,
je hartstocht en ritme
zijn bágger, het zit me
tot hier!' - maar hier wees ze verkeerd.