Er was eens een man in Stavoren
die deed het graag achterstevoren.
Zijn vrouw vond dat stom,
hij draait zich nu om
en moet door de hoofdingang scoren.