Een lidmaat der kerk in Stavanger
ontving in haar huis een behanger;
ze kwam uit haar schort
maar haar vreugde was kort
want de maat van zijn lid was niet langer.