Een nicht van de paus, die in Rome,
beminde een vriend, maar een vrome.
Als zij iets verzon
was dat nooit iets wat kon,
want dan kromp hij ineen wegens ome.