'Ik kom,' zei een freule uit Leuven,
'gewoonlijk wel zes keer of zeuven,
maar onze chauffeur
is geen connaisseur,
dus hem laat ik altijd maar euven.'