Een grijze professor in Leiden
had zo veel charisma bij meiden
dat zij per tentamen
vaak meermalen kwamen
en af en toe ook met hun beiden.