Jan-Kees werd door de Fa.
gedetacheerd in Ba.
en kon het in Rangoon
met bruine vrouwen doen,
doch thuis daar weende a.