Een zekere pater uit Bemelen
werd hitsig van schortjes en zemelen;
zijn liefde en vlijt
ging dan naar de meid
als voorschot op 't godsrijk der hemelen.