Een schoteltjesjuffrouw in Assen
kan iemand warempel verrassen:
dan kijkt ze heel lief
maar zegt assertief
dat pijpen veel meer kost dan plassen!