Onbekend aangekruist.
Gierige burgertrut.
X is Xantip dat
   ondeugende wijf.

Reeds in haar Griekse tijd:
antisocratische
echtgenoothaatster,
   dat staat buiten kijf.