Daar kunnen auto's staan!
Privacy hoeft nog niet.
P is Paulina
   die speelt met haar lijs.

Ouderen, is dit geen
adembenemende
kleurenkopie van
   een aards paradijs?