& is een ampersand.
Woef wil een dansje doen.
N dat is Nansje
   die speelt met haar let.

Dit tafereeltje werd
landschapsgetrouwelijk
buiten vaak beter
   in scène gezet.