Kort als een onderarm.
Niet ver van Doornenburg?
L is Louisa
   die plukt zich een roos.

Dit lijkt een authentiek
communicantenkleed,
fijn dat je moeder,
   geen tuinbroek verkoos.