Hoofdrol bij Kafka ooit.
Zwaait van de ladder af.
K dat is Karel
   die gaat voor matroos.

Zo op het oog nog geen
zeeheld-de-Ruyter-stof,
toch geeft de bootsman
   hem fijne cadeaus.