Groter dan jeetje dus.
Zee- en rivierbanket.
J is Johanna
   met vissen bevracht.

Poisson d'avril is een
weinigwelriekende
briefkaartengrap die
   een gek heeft bedacht.