Hier moet een puntje op!
Jongen met schietgeweer.
I dat is Izaak
   die gaat op de jacht.

Thuis wordt de buit door het
dierenbereidingsfront
keurig gevild en
   op tafel gebracht.