Karel en Elegast

Integraal vertaald naar de incunabel A (circa 1487), zoals uitgegeven door A.M. Duinhoven (1982).


Men stelle zich voor dat het verhaal gedeclameerd wordt (eventueel als poppenspel) aan een ongeschoold publiek van jong en oud, tijdens een hoffeest of op een kermis. Daarom heb ik de tekst nadrukkelijk metrisch en rijmend gemaakt op een manier die voor 'hedendaagse oren' even begrijpelijk en herkenbaar is als de oude tekst die rond 1350 werd voorgedragen het was voor de luisteraars van toen. Die tekst was toen al bijna twee eeuwen mondeling en schriftelijk over-geleverd naar een origineel uit circa 1100, waarvan de exacte vorm niet meer gereconstrueerd kan worden. In de kern is het een exempel van Gods ingrijpen (in dit geval ten gunste van Karel de Grote) door middel van ridder Elegast, die tevens nog sporen van heidense toverkracht bezit. Gods ingrijpen vindt echter alleen maar plaats als Karel gehoorzaam is aan God, zelfs indien deze hem de curieuze opdracht geeft om 's nachts uit stelen te gaan. Voor de duidelijkheid heb ik de verschillende stemmen een eigen kleurtje gegeven; eens zien hoe dat bevalt.

Peter Cuijpers (maart 2017)
 01   0000-0058
 02   0059-0117
 03   0118-0177
 04   0178-0239
 05   0240-0297
 06   0298-0356
 07   0357-0413
 08   0414-0469
 09   0470-0529
 10   0530-0592
 11   0593-0678
 12   0679-0736
 13   0737-0792
 14   0793-0851
 15   0852-0910
 16   0911-0976
 17   0977-1035
 18   1036-1093
 19   1094-1151
 20   1152-1215
 21   1216-1274
 22   1275-1334
 23   1335-1396
 24   1397-1460
 25   1461-1472