<HTML>

<HEAD>
<TITLE>
titel in de werkbalk
</TITLE>
</HEAD>

<BODY style="background-color: fuchsia">
<SPAN style="width: 300px">
Hier gaat het allemaal gebeuren.<BR><BR>
De tekst is standaard zwart,<BR>
de achtergrond is standaard wit<BR>
of doorzichtig, maar nu FUCHSIA.<BR>
</SPAN>
</BODY>

</HTML>
Hier gaat het allemaal gebeuren.

De tekst is standaard zwart,
de achtergrond is standaard wit
of doorzichtig, maar nu FUCHSIA.
LES 2

Dit is een herhaling van de eerste les, want die is voor deze elementaire cursus de conditio sine qua non. Een HTML-webpagina bestaat uit een BODY, met daarbinnen een groot aantal elementen, die DIV, SPAN, P, IMG, A enzovoorts heten, en die ieder tot in detail gedefinieerd kunnen en moeten worden.

Deze tweede les voegt slechts twee puntjes toe.

Ten eerste het element tussen <HEAD> en </HEAD>, welk gebied aan de body voorafgaat. Het wordt onder meer gebruikt om er javascripts of een link naar een stylesheet¹ in te zetten, maar wij beperken ons tot de tags <TITLE> en </TITLE>. Hiertussen kan een titel of naam worden gezet die in de bovenste werkbalk van de webpagina verschijnt. In de voorbeeldpagina binnen het kadertje is hiervan uiteraard niets te zien.

Ten tweede heb ik aan de tag "body" nu een specificatie toegevoegd, namelijk die voor de achtergrondkleur. Voor de kleur kan een RGB-code worden gebruikt, bijvoorbeeld #FFFFFF voor wit en #000000 voor zwart. Er zijn dan duizenden kleuren te kiezen, waarvan de codes op het net gemakelijk te vinden zijn. Van vele courante kleuren kan gewoon de Engelse naam worden ingevuld, onder andere: black, gray, silver, white, maroon, green, blue, aqua, purple, fuchsia, red en yellow.

De achtergrondkleur die in de body-tag wordt opgegeven blijft in de hele webpagina gehandhaafd, tenzij in een of meer van de onderdelen een afwijkende kleur wordt gedefinieerd (zoals ik dat ik het voorbeeldkadertje heb gedaan).


¹ Een stylesheet is een document (met de extensie .css van "cascading style sheet") waarin routines worden opgeslagen, bijvoorbeeld om een blokje tekst of een tabel vorm te geven of een illustratie te omlijsten. Elke routine, een "class", kan dan in de html-tekst voor een webpagina worden opgeroepen. Voor grote websites is dit onontbeerlijk.
HOME vorige les volgende les