naar index van Dierenversjes
Op een zondebok

Een zondebok in Limburg (zuid)
werd door een dom bestuursbesluit
geschorst als lid der schutterij.
Hij riep ontdaan: "Da's zwijnerij!"
De praeses raakte in een shock
en schoot spontaan zijn tweede bok.